GIÁ DỊCH VỤ EMAIL DOANH NGHIỆP
OPTIONS

GIÁ CẢ PHÙ HỢP VỚI QUY MÔ KINH DOANH CỦA BẠN

recommend

TIÊU CHUẨN

500K /mo
Lập kế hoạch và cộng tác toàn bộ dự án.
 • 16 vị trí toàn cầu
 • Báo cáo hiệu suất
 • Nhận thông báo qua email
 • Nhập liên tục
 • Hỗ trợ tiêu chuẩn
 • Tích hợp API
 • Thư viện tùy chỉnh
 • Đoạn trích có thể sử dụng lại
BEST

DOANH NGHIỆP

1500K /mo
Quản lý công việc, báo cáo, thống kê & thực hiện.
 • 20 vị trí toàn cầu
 • Báo cáo hiệu suất
 • Nhận thông báo email
 • Nhập liên tục
 • Tích hợp API
 • Thư viện tùy chỉnh
 • Đoạn trích có thể sử dụng lại
 • Hỗ trợ cao cấp
gold

NÂNG CAO

$ 2800k /mo
Liên hệ với chúng tôi để lên kế hoạch thực hiện
 • Báo cáo hằng ngày
 • Thỏa thuận dịch vụ
 • Đội ngũ cao cấp
 • Tài khoản chuyên dụng
 • Cảnh báo giao thông trực tiếp
 • Lập hóa đơn mua hàng
 • Tích hợp API
 • Hiệu suất cao

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết