Trong email một trong những yếu tố quan trọng có thể nhắc đến đó là MTA một trong những tác vụ quan trọng vào hàng bậc nhất hiện nay vậy bạn đã biết MTA trong email là gì ? và tại sao nó lại đóng vai trò quan trọng như vậy cùng Tinomail tìm hiểu tổng quan nhé.

MTA trong email là gì ?

MTA là từ viết tắt của từ Message transfer agent dịch ra có nghĩa là tác nhân chuyển thư đây là dịch vụ xử lý các tin nhắn trực tuyến. MTA thực hiện cả nhiệm vụ gửi tin và nhận thư trong giao thức truyền tin đơn giản. Thuật ngữ máy chủ thư , bộ trao đổi thư và máy chủ MX cũng có thể ám chỉ đến một máy tính đang thực hiện chức năng MTA. Các Hệ thống tên miền (DNS) liên kết một mail server với một tên miền với một bản ghi MX có chứa các tên miền của máy chủ (s) cung cấp dịch vụ MTA.

Tìm hiểu tổng quan về MTA

Để làm việc thì MTA cần một tác nhân chuyển thư nhận thư từ một MTA khác, một tác nhân gửi thư (MSA) hoặc một tác nhân người dùng thư (MUA). Chi tiết truyền được chỉ định bởi Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP). Khi hộp thư người nhận của thư không được lưu trữ cục bộ, thư được chuyển tiếp, tức là, được chuyển tiếp đến một MTA khác. Mỗi khi một MTA nhận được một thông điệp email, nó sẽ thêm một trường đầu dòng Dấu vết nhận vào đầu tiêu đề của thư, do đó xây dựng một bản ghi tuần tự các MTA xử lý thông báo. Quá trình chọn MTA mục tiêu cho hop tiếp theo cũng được mô tả trong SMTP, nhưng thường có thể bị ghi đè bằng cách định cấu hình phần mềm MTA với các tuyến đường cụ thể.

MTA hoạt động ở chế độ nền, trong khi người dùng thường tương tác trực tiếp với tác nhân người dùng thư. Người ta có thể phân biệt đệ trình ban đầu khi lần đầu tiên đi qua MSA – cổng 587 được sử dụng để liên lạc giữa MUA và MSA, trong khi cổng 25 được sử dụng để liên lạc giữa các MTA, hoặc từ MSA tới MTA;  sự khác biệt này lần đầu tiên được thực hiện trong RFC 2476 .

Đối với người nhận được lưu trữ cục bộ, việc gửi email cuối cùng đến hộp thư người nhận là nhiệm vụ của tác nhân gửi thư (MDA). Với mục đích này, MTA chuyển thông báo tới thành phần dịch vụ xử lý tin nhắn của tác nhân gửi thư (MDA). Khi giao hàng cuối cùng, trường Đường dẫn trả lại được thêm vào phong bì để ghi lại đường dẫn trả lại .

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Notify of