Microsoft Exchange Server là gì ?

Microsoft Exchange Server là một máy chủ gửi thư và máy chủ lịch làm việc được phát triển bởi Microsoft . Nó chạy hoàn toàn trên các hệ điều hành Windows Server .

Phiên bản Exchange Server đầu tiên được Microsoft phát hành là Exchange Server 4.0. Exchange ban đầu đã sử dụng dịch vụ thư mục X.400 nhưng chuyển sang Active Directory sau đó. Phiên bản 4.0 và 5.0 được đóng gói cùng với ứng dụng email khách gọi là Microsoft Exchange Client . Hiện nay nó đã bị ngưng sử dụng Microsoft Outlook .

Exchange Server sử dụng giao thức độc quyền có tên là MAPI . Tuy nhiên, theo thời gian, nó đã hỗ trợ POP3 , IMAP , SMTP và EAS .

Tổng quan về Exchange Server

Microsoft đã bán được một số sản phẩm email trước đây tuy nhiên Exchange Server là một hệ thống thư khách-máy chủ hoàn toàn mới dựa trên X.400 với một kho lưu trữ cơ sở dữ liệu duy nhất cũng hỗ trợ các dịch vụ thư mục X.500 . Thư mục được sử dụng bởi Exchange Server cuối cùng trở thành dịch vụ Active Directory của Microsoft , một dịch vụ thư mục LDAP -compliant được tích hợp vào Windows 2000 làm nền tảng của các miền Windows Server .

Đã có một số phiên bản:

  • Exchange Server 4.0
  • Exchange Server 5.0
  • Exchange Server 5.5
  • Exchange Server 2000
  • Exchange Server 2003
  • Exchange Server 2007
  • Exchange Server 2010
  • Exchange Server 2013
  • Exchange Server 2016
  • Exchange Server 2020

Microsoft Exchange Server sử dụng giao thức gọi thủ tục từ xa (RPC) độc quyền gọi là MAPI / RPC , được thiết kế để sử dụng bởi Microsoft Outlook . Các máy khách có khả năng sử dụng các tính năng độc quyền của Exchange Server bao gồm Evolution , Hiri và Microsoft Outlook. Trao đổi dịch vụ Web (EWS), một thay thế cho giao thức MAPI, là một giao thức dựa trên SOAP được tài liệu giới thiệu với Exchange Server 2007, làm giảm đáng kể thời gian đồng bộ giữa máy chủ so với WebDAV , được sử dụng bởi Exchange Server 2003. Exchange Web Services là được sử dụng bởi phiên bản mới nhất củaMicrosoft Entourage cho Mac và Microsoft Outlook dành cho Mac. Ngoài ra, kể từ khi phát hành Mac OS X Snow Leopard , các máy tính Mac chạy OS X bao gồm một số hỗ trợ cho công nghệ này thông qua ứng dụng Mail của Apple. Hỗ trợ tích hợp với Mac OS X 10.6 yêu cầu tổ chức Exchange phải chạy Exchange Server 2007 SP1 / SP2 hoặc Exchange Server 2010.

 

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Notify of