fbpx Free Porn
xbporn

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TINOMAIL

  • Điều khoản 1: Bạn không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng các phương pháp khác, không thông qua giao diện / hướng dẫn mà TINOMAIL đã cung cấp
  • Điều khoản 2: Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn với mọi hoạt động xảy ra trên tài khoản email tên miền của bạn và không cung cấp mật khẩu cho các bên thứ ba (các ứng dụng, trang web. khác...)
  • Điều khoản 3: Hệ thống email tên miền của chúng tôi cho phép bạn tải, lưu trữ, gửi hoặc nhận các thông tin đa dạng. Bạn được quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về bạn sẽ luôn thuộc về bạn.
  • Điều khoản 4: Chúng tôi luôn không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Do đó, trong quá trình vận hành, chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các chức năng, tính năng hoặc thay đổi một số dịch vụ đang cung cấp.
  • Điều khoản 5: Vui lòng không chia sẻ hệ thống của chúng tôi với bên thứ ba hoặc tự ý thiết lập, cài đặt thêm những yếu tố khác ngoài hợp đồng. Nếu có rủi ro hay lỗi xảy ra với hệ thống email của bạn trong trường hợp này, TINOMAIL không chịu trách nhiệm.
  • Điều khoản 6: Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn không còn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa.
  • Điều khoản 7: Khi được luật pháp cho phép, TINOMAIL sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.
  • Điều khoản 8: Trong mọi trường hợp, TINOMAIL sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý.
  • Điều khoản 9: Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho các dịch vụ. Do đó, vui lòng theo dõi các điều khoản thường xuyên để cập nhật những thông tin mới nhất.
  • Điều khoản 10: Nếu có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản này và các điều khoản bổ sung, thì các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng đối với trường hợp mâu thuẫn đó.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với TINOMAIL thông qua trang liên hệ của chúng tôi hoặc gửi email về địa chỉ hi@tinomail.com