fbpx

QUY ĐỊNH BẢO MẬT

CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT

Tất cả các sản phẩm và hệ thống do TINOMAIL cung cấp đều được tích hợp các tính năng bảo mật mạnh mẽ, có phần mềm liên tục bảo vệ thông tin của bạn. Hệ thống của chúng tôi có khả năng phát hiện và tự động chặn các mối đe dọa về bảo mật để chúng không bao giờ tiếp cận được đến bạn. Nếu phát hiện thấy điều gì đó có khả năng gây rủi ro cho hệ thống email doanh nghiệp của mình, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Trong trường hợp, đó, TINOMAIL sẽ hướng dẫn bạn thực hiện các bước để xây dựng lại các lớp bảo mật cho hệ thống của mình.

TINOMAIL luôn nỗ lực bảo vệ khách hàng của mình khỏi các hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin, bao gồm:

  • TINOMAIL sử dụng các biện pháp mã hóa an toàn (bảo mật hai lớp, thông báo ngay lập tức khi có hành vi xâm nhập bất hợp pháp, yêu cầu xác minh người dùng…) để bảo mật dữ liệu của bạn trong khi sử dụng dịch vụ email doanh nghiệp
  • TINOMAIL cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật Xác minh 2 bước để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình
  • Chúng tôi luôn xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình
  • Chúng tôi chỉ cho phép các nhân viên và người đại diện và khách hàng theo hợp đồng của TINOMAIL truy cập vào thông tin cá nhân, họ là những người cần thông tin đó để xử lý thông tin. Bất cứ ai có quyền truy cập này đều phải thực hiện các nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt theo hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do TINOMAIL và các đơn vị liên kết của TINOMAIL cung cấp. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng của TINOMAIL. Khi sử dụng dịch vụ của TINOMAIL, khách hàng tin tưởng cung cấp thông tin của họ. Do đó, chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Chính sách bảo mật này không áp dụng cho:

  • Các thực tiễn bảo vệ thông tin của các công ty và tổ chức khác quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi
  • Các dịch vụ do những công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm cả các sản phẩm hoặc trang web được hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm hoặc được liên kết từ các dịch vụ của chúng tôi. 

HỆ THỐNG EMAIL DOANH NGHIỆP TINOMAIL

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng liên hệ với TINOMAIL thông qua trang liên hệ của chúng tôi hoặc gửi email về địa chỉ hi@tinomail.com